Ogólne warunki firmy HIFI TEAM Czesany GmbH

Warunki uczestnictwa HIFI TEAM Czesany GmbH

1. Ogólne

Wszystkie usługi świadczone przez sklep internetowy na rzecz klienta opierają się na następujących zasadach i warunkach. Odmienne przepisy są ważne tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione indywidualnie między sklepem internetowym a klientem.

Wnioski 2.

2.1 Oferta sklepu internetowego w Internecie stanowi niewiążące zaproszenie do zamawiania towarów w sklepie internetowym.

2.2 Zamawiając pożądany towar w Internecie, klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.

2.3 Sklep internetowy potwierdza natychmiastowe przyjęcie zamówienia, najpóźniej po otrzymaniu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia, a także otrzymanie zamówienia telefonicznego nie stanowią prawnego przyjęcia z naszej strony dar. Przyjęcie oferty przez nas odbywa się wyłącznie poprzez dostarczenie towaru do Ciebie. Otrzymasz (w ciągu 2 dni roboczych pisemne potwierdzenie wysyłki przez e-mail, jednak klient jest zobowiązany do swojej oferty przez maksymalnie 7 dni.

Nawet po zawarciu umowy firma może skorygować wszelkie błędy w pisaniu i błędach, np. W informacji o produkcie lub cenie. W tym przypadku klient musi zostać niezwłocznie poinformowany. Jeśli klient nie potwierdzi zamówienia na zmienione warunki, firma ma prawo do wycofania się.

2.4 Przedmiotem zamówienia są towary zamówione przez klienta. Jeśli chodzi o charakter opisu oferty, obowiązuje inaczej § 434 Abs.1 zdanie 3 BGB.

3: Umowa zwrotu kosztów, wycofanie, wykluczenie wypłaty

Umowa w sprawie ponoszenia kosztów: Jeżeli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy, musisz ponieść normalne koszty zwrotu, jeśli dostarczone towary odpowiadają zamówionym towarom.

Rezygnacja:

wycofanie

Możesz anulować umowę w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn na piśmie (np. List, faks, e-mail) [lub - jeśli sprawa przed terminem - przez zwrot rzeczy].

Okres rozpoczyna się po otrzymaniu tej instrukcji w formie tekstowej. Aby utrzymać okres anulowania, wystarczająca jest terminowa wysyłka odwołania lub rzeczy. Odwołanie należy wysłać na adres:

HIFI TEAM Czesany GmbH

U stóp wzgórza zamkowego 4

A-8010 GRAZ

www.hifiteam.at

E-mail: office@hifiteam.at

Fax-Nr.:004331682281041

FORMULARZ ODWOŁANIA MOŻNA POBRAĆ TUTAJ PDF:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1378/3595/files/Widerrufsformular_hifiteam_2776c002-4a67-4b2b-b05c-2fe3ca528733.pdf?11455345764412319358​

powroty:

W przypadku skutecznego anulowania wzajemnie otrzymane świadczenia i wszelkie korzyści (np. Odsetki) uległy umorzeniu. Jeśli nie możesz oddać lub dać nam otrzymanych wyników, jak również zastosowań (np. Korzyści użytkowania) lub nie, lub tylko w stanie pogorszonym, musisz zapłacić nam odszkodowanie.

W przypadku pogorszenia stanu rzeczy musisz zapłacić odszkodowanie tylko wtedy, gdy pogorszenie jest wynikiem obchodzenia się z rzeczą, która wykracza poza badanie właściwości i funkcjonowania.

Termin "testowanie właściwości i sposób działania" odnosi się do testowania i testowania odpowiednich towarów, jak to jest możliwe i zwyczajowe w sklepie detalicznym.

Przesyłki kurierskie należy odesłać na swój koszt i ryzyko. Obowiązek zwrotu płatności musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni. Okres zaczyna się dla ciebie z wysyłką twojego odwołania lub rzeczy, dla nas z ich otrzymaniem.

Specjalne uwagi

Koniec zasad anulowania

4 dostawy.

4.1 Wszystkie przedmioty zostaną wysłane natychmiast, czas przetwarzania 1 dni roboczych.

Wysyłamy od wtorku do piątku z ubezpieczeniem DPD, bardzo szybko,

1-2 dni, D 2-4 dni!

DOSTAWA to w zasadzie tylko A, Cro, H, SI, SK, CZ i I.

Z płatnością PAYPAL można dostarczyć WYŁĄCZNIE na adres zdeponowany w PAYPAL!

Płatność PayPal tylko na adres używany na koncie PayPal.

WYSYŁA DPD tylko do A, Chorwacji, H, SI, SK, CZ i I

WOLNY w tym ubezpieczenie.

Używamy bardzo szybkiego DPD, zawsze z ubezpieczeniem!

Wysyłka do innych krajów UE możliwe, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu, minimalna kwota zakupu wynosi 1000.- EUR.

Koszty wysyłki, możliwość odliczenia VAT. i koszty odprawy proszę zapytać:

export@hifiteam.at

IBAN: AT704477000130005959

4.2 Termin dostawy w Austrii jest, o ile nie określono inaczej w ofercie, maksymalnie 2 dni roboczych.

W przypadku dostaw za granicę czas dostawy wynosi, chyba że podano inaczej w ofercie, maksymalnie 5 dni roboczych.

4.3

Jeśli produkt nie jest dostępny w krótkim czasie, poinformujemy Cię e-mailem o spodziewanym czasie dostawy, jeśli mamy jego adres.

Twoje ustawowe roszczenia pozostają nienaruszone.

5.Koszty pakowania i wysyłki:

5.1 Oferujemy następujące sposoby wysyłki: Nowe towary ubezpieczone za pomocą DPD

Towary pierwotne 5.2 ubezpieczone za pośrednictwem agencji spedycyjnej 25kg

6. Płatność, zachowanie tytułu

6.1 Wszystkie podane ceny są cenami brutto w euro, które zawierają podatek VAT według bieżącej stawki 20% lub 10% dla książek. Obowiązują ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia, błędy i błędy drukarskie są wykluczone.

6.2 W przypadku dostawy na terenie UE są następujące metody płatności możliwe:

przez przelew bankowy na firmowym koncie bankowym

Hifiteam Czesany GmbH Volksbank Steiermark AG:

IBAN: AT704477000130005959

(Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu natychmiast po zawarciu umowy przelewem bankowym na nasze konto.) Jeśli płatność nie dotrze w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.)

Płacąc z góry, otrzymasz od nas e-mail z dokładnymi informacjami rozliczeniowymi. Proszę podać swoje imię i nazwisko jako swój cel w przekazaniu, abyśmy mogli dopasować potwierdzenie płatności do zamówienia.

przez Pobranie kolekcji

przez Paypal

przez Karta kredytowa

dla Sofortüberweisung

za pośrednictwem bitcoina za pośrednictwem oprogramowania rozliczeniowego

Bez dodatkowych kosztów, bez względu na wybraną metodę płatności.

6.3 Do czasu pełnej zapłaty dostarczony towar pozostaje naszą własnością (zachowanie tytułu zgodnie z §XXUMUM, 158 BGB). Klient musi natychmiast poinformować nas o realizacji stron trzecich w towarach warunkowych, przekazując dokumenty niezbędne do interwencji; dotyczy to również wszelkich innych rodzajów upośledzeń, niezależnie od tego, klient musi wcześniej poinformować osobę trzecią o prawach istniejących na towarze.

Gwarancja 7.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, klient musi ubezpieczyć lub dostarczyć wadliwe urządzenie z dokładnym opisem usterki wraz ze wskazaniem urządzenia i numeru seryjnego z kopią faktury do nas lub importera w A w oryginalnym opakowaniu.

Wymiana lub ulepszenie nie przedłuża okresu gwarancji.

W ramach gwarancji jest dobrowolna odpowiedzialność danego producenta za wady, które wystąpią w określonym czasie.

Oprócz ewentualnego zobowiązania gwarancyjnego, konsumenci w żadnych okolicznościach podlegają ustawowemu obowiązkowi gwarancyjnemu i nie jest to ograniczone.

Jeżeli dodatkowe wykonanie zostało dokonane za pomocą dostawy zastępczej, klient jest zobowiązany do zwrotu towarów dostarczonych najpierw w ciągu 10 dni do nas na nasz koszt.

Zwrot wadliwego towaru musi nastąpić w oryginalnym opakowaniu lub zgodnie z przepisami ustawowymi. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na warunkach regulowanych przez prawo.

Gwarancja prawna jest nowa w 2 lat, towary używane w 1 rok.

Obowiązują przepisy prawne poszczególnych krajów.

Gwarancja wynosi co najmniej 1 rok, w zależności od producenta i warunków producenta, proszę zapytać nas, okresy gwarancji można znaleźć na fakturze, gwarancja jest dostarczona przez odpowiedniego austriackiego importera.

Nie odebrano napraw lub urządzeń, które zostały nam dostarczone w celu oszacowania przyczyny 5.- opłata za przechowywanie w miesiącu.

Utylizacja jest bezpłatna po uruchomieniu.

Gwarancja 8.

Przy odbiorze odbiorca jest zobowiązany sprawdzić je pod kątem zamkniętego opakowania, kompletności, przybliżonej wagi pudeł, wadliwego opakowania i luźnych części w pudełkach (uszkodzenie wewnętrzne). Uszkodzone kartony, oczywiście zbyt lekkie pudełka lub te z podejrzeniem uszkodzeń wewnętrznych, należy otworzyć i natychmiast sprawdzić zawartość. W przypadku otwartego opakowania lub widocznego uszkodzenia należy to odnotować natychmiast na piśmie za potwierdzeniem od osoby dostarczającej towar na dowodzie dostawy. T

Uszkodzenia transportowe należy zgłaszać niezwłocznie po ich otrzymaniu lub jeśli nie są widoczne z zewnątrz, jeśli to możliwe w ciągu 48 godzin od dostarczenia w formie pisemnej, pocztą lub faksem, do raportu Hifiteam.

8.1 Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa zgodnie z przepisami ustawowymi. Usługi gwarancyjne są świadczone przez odpowiedniego producenta zgodnie z warunkami odpowiedniego producenta. Za niewielkie zaniedbanie sklepu internetowego odpowiada tylko zgodnie z przepisami Ustawy o odpowiedzialności za produkt, z powodu obrażeń ciała, zdrowia kończyn lub zdrowia lub z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Roszczenie o odszkodowanie za zaniedbania naruszenia istotnych zobowiązań umownych jest ograniczona do typowych, przewidywalnych szkód, jeśli nie ma odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, życiu lub zdrowiu. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność w takim samym stopniu za winę podwykonawców i agentów.

8.2 Schemat poprzednim ustępie (8.1) obejmuje uszkodzeń oprócz osiągów, wydajności i odszkodowanie zamiast roszczenia o zmarnowane wydatków, niezależnie od podstawy prawnej, w tym zobowiązania z tytułu wad, opóźnienia lub niemożności.

Prywatność 9.

â € <

Datenschutzerklärung:


Cieszymy się z zainteresowania naszą stroną internetową. Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. Dostarczamy szczegółowych informacji dotyczących obsługi danych.

Przechowywanie danych dostępu w plikach dzienników serwera
Możesz odwiedzić nasze strony internetowe bez podawania żadnych danych osobowych. My tylko przechowują dane w tzw logach serwera, takie jak. Na nazwę żądanego pliku, data i czas dostępu, ilość przesłanych danych oraz dostawcy wzywającego Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania serwisu oraz poprawić naszą ofertę i pozwalają nam żadnych wniosków dotyczących swojej osoby.

Zbieranie i wykorzystanie danych do przetwarzania kontraktu i otwarcia rachunku klienta
Zbieramy dane osobowe, jeśli dobrowolnie przekazasz nam to w ramach Twojego zamówienia, kontaktując się z nami (np. Poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) lub otwierając konto klienta. Które zebrane dane można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Używamy danych dostarczonych do przetwarzania i przetwarzania zapytań. Po zakończeniu umowy lub odstąpienia od danych konta do dalszego wykorzystania będą blokowane i usuwane po upływie okresów podatkowych i magazynów handlowych, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych lub jest nam wykraczające poza wykorzystaniem danych zastrzeżone nam kim Jest dozwolone zgodnie z prawem i do których poinformujemy Cię poniżej. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i może być przeprowadzone za pomocą komunikatu na opisaną poniżej opcję kontaktu lub za pomocą funkcji przewidzianej w tym celu na koncie klienta.

rozpowszechnianie danych dla wykonania zamówienia
W celu wypełnienia umowy przekażemy Twoje dane firmie przewozowej zleconej z dostawą, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od tego, który dostawca usług płatniczych wybierzesz w procesie zamawiania, przekażemy dane dotyczące płatności zgromadzonych do instytucji kredytowej, która otrzymała zlecenie od płatności, oraz wszelkich dostawców usług płatniczych zleconych przez nas w celu przetworzenia płatności lub wybranej usługi płatniczej. Po części, wybrani dostawcy usług płatniczych również zbierają te dane osobiście, pod warunkiem że utworzyli tam Państwo konto. W takim przypadku musisz zalogować się do dostawcy usług płatniczych przy użyciu danych dostępowych podczas procesu składania zamówienia. W tym zakresie ma zastosowanie polityka prywatności odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

Wykorzystanie danych w biuletyny e-mail
Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, wykorzystamy dane wymagane lub dostarczone przez Ciebie oddzielnie, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn e-mailowy zgodnie z Twoją zgodą. Wyrejestrowanie z biuletynu jest możliwe w każdej chwili i można to zrobić, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej poniżej lub poprzez dedykowany link w biuletynie.

Wykorzystanie danych w reklamie e-mail bez rejestracji biuletynu i Twoje prawo do sprzeciwu
Kiedy mamy swój adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a nie zostały wypowiedziane przeciw, zastrzegamy sobie prawo, regularnie zajmuje się na podobnych produktów, takich jak już zakupione wysłać z naszej oferty za pośrednictwem poczty e-mail , Zawsze można wyrazić sprzeciw wobec tego wykorzystaniu adresu e-mail z komunikatem do niżej opisanych możliwości kontaktu lub poprzez link podany w mailu reklamowym bez potrzeby inne niż koszty transmisji dla podstawowych stóp.

Korzystanie z Cookies
Aby odwiedziny naszej witryny były atrakcyjne i umożliwiające korzystanie z niektórych funkcji, używamy tak zwanych plików cookie na różnych stronach. Są to małe pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu. Niektóre używane pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tzn. Po zamknięciu przeglądarki (tak zwane pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają w Twoim urządzeniu i pozwalają rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). Możesz ustawić przeglądarkę, aby poinformować użytkownika o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wykluczyć akceptację plików cookie w konkretnych przypadkach lub ogólnie. Jeśli ciasteczka nie są akceptowane, funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona.

Wykorzystanie Google (Universal) Analytics do analityki internetowej
Ta strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics używa metod, które pozwalają analizować korzystanie z witryny, na przykład tak zwanych "plików cookie", plików tekstowych przechowywanych na komputerze. Wygenerowane informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Aktywując anonimizację IP na tej stronie, adres IP zostanie skrócony przed przesłaniem w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez Google, a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternatywnie, przeglądarka plug-in, można ten link kliknij, aby uniemożliwić śledzenie Google Analytics w tej witrynie w przyszłości. Plik cookie rezygnacji jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz ponownie kliknąć ten link.

Korzystanie z wtyczek Facebooka
Nasza strona internetowa korzysta z tzw. Wtyczek społecznościowych ("wtyczek") sieci społecznościowej Facebook obsługiwanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wtyczki są oznaczone logo Facebooka lub dodatkiem "Wtyczka społecznościowa Facebooka" lub "Facebook Social Plugin". Przegląd wtyczek Facebooka i ich wygląd można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/plugins

Gdy odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebooka bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu na Facebooku lub nie jesteś zalogowany na Facebooku. Te informacje (w tym adres IP) będą przesyłane z przeglądarki bezpośrednio do serwera Facebooka w USA i tam przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może natychmiast przypisać wizytę na naszej stronie do swojego profilu na Facebooku. Jeśli wchodzisz w interakcje z wtyczkami, na przykład kliknij przycisk "Lubię to" lub zostaw komentarz, informacja ta jest również przesyłana bezpośrednio do serwera Facebooka i tam zapisana. Informacje będą również publikowane na Twoim profilu na Facebooku i wyświetlane Twoim znajomym na Facebooku.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebooka, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php

Jeśli nie chcesz, aby Facebook bezpośrednio przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony do Twojego profilu na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony. Możesz całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek Facebooka nawet za pomocą dodatków do przeglądarki, np. Za pomocą "Facebook Blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/) lub skrypt blokujący "NoScript" (http://noscript.net/).

Używanie wtyczek Google+ (np. Przycisk "+ 1")
tak zwany społeczny Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, USA 94043 ( "Google") jest obsługiwany wtyczek ( "Wtyczki") społecznościowy Google+ na naszej stronie używane. Wtyczki są z. B. na przyciskach z rozpoznawalnym znakiem "+ 1" na białym lub kolorowym tle. Przegląd wtyczek Google i ich wyglądu można znaleźć tutaj: https://developers.google.com/+/plugins

Gdy odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Google. Treść wtyczki jest przekazywana przez Google bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana z witryną. Integracja daje Google informację, że przeglądarka ma dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu w Google+ lub jesteś zalogowany w Google+. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany w Google+, Google może natychmiast powiązać Twoją wizytę w naszej witrynie z Twoim profilem Google+. Jeśli wchodzisz w interakcje z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk "+ 1", odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera Google i tam przechowywane. Informacje będą również publikowane w Google+ i wyświetlane tam Twoim kontaktom.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także twoich praw w tym zakresie i określania opcji ochrony Twojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostarczanych przez Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Jeśli nie chcesz, aby firma Google natychmiastowo kojarzy dane zebrane za pośrednictwem naszej witryny z Twoim profilem w Google+, musisz wylogować się z Google+ przed odwiedzeniem naszej witryny. Możesz całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek Google nawet za pomocą dodatków do przeglądarki, np. Np. Z blokerem skryptu "NoScript" (http://noscript.net/).

Przypomnienie o uwagi przez e-mail
Jeśli wyraziłeś (aś) wyraźną zgodę w trakcie lub po zamówieniu, aktywując odpowiednie pole wyboru lub klikając dedykowany przycisk, użyjemy Twojego adresu e-mail przypomnienia, aby przesłać ocenę swojego zamówienia przez nas używany system oceny. Zezwolenie to można w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej poniżej.

Prawo dostępu i kontaktu
Masz prawo do bezpłatnej informacji o danych przechowywanych przez nas na osobę, a także prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, ujawnienie, korekty, zablokowania lub usunięcia danych oraz cofnięcia zgody lub sprzeciwu wobec konkretnego zastosowania danych, skontaktuj się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych w naszym nadrukiem.


Polityka prywatności stworzony przy pomocy Trusted Shops Teksty prawne we współpracy z Prawnicy Wild Beuger Solmecke.

â € <

Copyright 10.

Treści i dzieła stworzone przez operatorów witryn na tych stronach podlegają austriackim prawom autorskim. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treść z tej strony nie została stworzona przez operatora, bierze się pod uwagę prawa autorskie stron trzecich. W szczególności treści osób trzecich są identyfikowane jako takie. Jeśli nadal zdajesz sobie sprawę z naruszenia praw autorskich, prosimy o notatkę. Po otrzymaniu zawiadomienia o naruszeniach niezwłocznie usuniemy takie treści.

Jurysdykcja 11 to Graz

Zawartość 12 i linki na naszych stronach

12.1 Zawartość naszych stron została stworzona z wielką starannością. Nie możemy jednak ponosić żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność treści. Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 Abs.1 TMG za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazanych lub przechowywanych informacji stron trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji na mocy ogólnego prawa pozostaje nienaruszony.

Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa tylko od momentu stwierdzenia określonego naruszenia. Po powiadomieniu o odpowiednich naruszeniach natychmiast usuniemy tę treść.

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu.

Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za zawartość powiązanych stron.

Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawnych w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia. Jednak stała kontrola treści powiązanych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Po powiadomieniu o naruszeniach usuniemy takie linki natychmiast.

Postanowienia końcowe 13.

Ważność prawa handlowego ONZ jest wykluczona, obowiązuje prawo austriackie.

Wraz z zamówieniem są uznawane ogólne warunki handlowe.

Jeśli klient nie ma ogólnej jurysdykcji w Austrii lub w innym państwie członkowskim UE, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest nasze miejsce prowadzenia działalności, chyba że istnieją inne przepisy prawne.

Informacje o rozwiązywaniu sporów online:

Komisja Europejska stanowi platformę dla rozstrzygania sporów internetowych (OS) http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znaleźć.
Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu rozwiązywania sporów. Jesteśmy w zasadzie gotowi do udziału w pozasądowym rozstrzygnięciu sporu.

IBAN: AT704477000130005959

Wyślij wiadomość,

wyślij nam wiadomość: office@hifiteam.at