Datenschutzerklärung:

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowe informacje na temat obchodzenia się z danymi.

1. Dostęp do danych i hostingu

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania danych osobowych. Za każdym razem, gdy strona internetowa serwer WWW tylko automatycznie zapisuje tzw pliku dziennika serwera, takie jak jeden z nazwą pliku, adres IP, data i czas dostępu, ilość przesyłanych danych i dostawcą zainteresowanie (dane dostępowe) i pobieranie dokumentów.

Te dane dostępu służy wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania serwisu oraz poprawy naszej oferty. Jest to zgodne z Art. 6 para 1 p. 1 lit. f DSGVO utrzymania naszego głównie w ramach równoważenia interesów uzasadnionych interesów w prawidłowej reprezentacji naszej ofercie. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej siedem dni po zakończeniu swojej stronie wizyty.

Usługi hostingowe przez stronę trzecią
W ramach przetwarzania w naszym imieniu dostawca zewnętrzny zapewnia usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które są w przeważającej mierze uzasadnione w interesie ważenia naszych interesów, w celu poprawnego przedstawienia naszej oferty. Wszystkie dane zebrane w ramach korzystania z tej witryny lub w wyznaczonych formularzach w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, będą przetwarzane na jej serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko w ramach wyjaśnionych tutaj.

Ten dostawca usług znajduje się w USA i posiada certyfikat Tarcza Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat może tutajbyć oglądane. Zgodnie z umową między USA i Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

2. Gromadzenie i wykorzystanie danych do przetwarzania zamówień i otwierania konta klienta

Gromadzimy dane osobowe, jeśli dobrowolnie przekazujesz nam te informacje w ramach zamówienia, kontaktując się z nami (np. Za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail) lub podczas otwierania konta klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do wykonania umowy lub do przetworzenia kontaktu lub otwarcia konta klienta i nie można zrealizować zamówienia i / lub otwarcia konta bez ich informacji lub nie można wysłać kontaktu , Jakie dane są zbierane, można zauważyć z odpowiednich form wejściowych. Korzystamy z danych dostarczonych przez Ciebie zgodnie z Art. 6 paragraf 1 p. 1 lit. b DSGVO do wykonania i przetwarzanie swoich żądań zamówienia. Po zakończeniu umowy lub odstąpienia od danych konta do dalszej obróbki są ograniczone i usuwane po okresach podatkowych i magazynów handlowych, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie danych lub jest nam wykraczające poza wykorzystaniem danych zastrzeżone nam kim jest prawnie dozwolona i o której informujemy w tym oświadczeniu. Usunięcie Twojego konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może być wykonane poprzez wiadomość do opcji kontaktowej opisanej poniżej lub poprzez określoną funkcję na koncie klienta.

3. Transfer danych

W celu realizacji umowy zgodnie z Art. 6 pkt 1 p. 1 lit. jest wymagane b DSGVO możemy przekazać swoje dane do osób odpowiedzialnych w firmie przewozowej, w zakresie dostawy zamówionych towarów. W zależności od usług płatniczych wybrać podczas procesu zamawiania, dajemy do przetwarzania płatności dla tej płatności danych do agencji odpowiedzialnej za płacenie opłat bankowych i ewentualnie na zlecenie przez nas usług płatniczych lub do wybranej usługi płatniczej. Niektóre z wybranych usług płatniczych zbierać sam te dane, o ile się tam utworzyć konto. W tym przypadku, należy zalogować się w procesie zamawiania z poświadczeń z dostawcą usług płatniczych. To jest tak daleko z polityką prywatności każdego dostawcę usług płatniczych.

Korzystamy z dostawców usług płatniczych z siedzibą w państwie spoza Unii Europejskiej. Przekazywanie danych osobowych do tej firmy odbywa się wyłącznie w kontekście potrzeby realizacji zamówienia.

Transfer danych do dostawców usług spedycyjnych
O ile Użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody w trakcie lub po złożeniu zamówienia, zgodnie z Art. 6 paragraf 1 p. 1 lit. DSGVO przekazuje swój adres e-mail i numer telefonu wybranemu dostawcy usług przewozowych, aby mogli skontaktować się z Tobą przed dostawą w celu powiadomienia o dostawie lub uzgodnienia.

Zezwolenie można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej poniżej lub bezpośrednio do dostawcy usług przewozowych pod podanym poniżej adresem kontaktowym. Po odwołaniu się usuwać swoich celów określonych danych do tego stopnia że wyraźnie zgodę na dalsze wykorzystywanie danych lub rezerwujemy wykraczające poza wykorzystania danych, która jest dozwolona przez prawo i które informują w niniejszej deklaracji.

. DPD Direct Parcel Distribution GmbH Austria Arbeitergasse 46 A-2333 05 03 73 Leopoldsdorf Tel 400 Faks: + 43 (0) 5 0373 7 - 410
Ścieżka robocza 46
2333
Leopoldsdorf

4. E-mail biuletyn

Reklama e-mail z rejestracją do newslettera
Po zarejestrowaniu się na Newsletter, używamy danych wymaganych do tego celu lub osobno przekazywane przez was, aby dać Ci nasz newsletter e-mail, ponieważ zgoda zgodnie z art. 6 para. 1 1 S. zapalona a Wyślij DSGVO.

Wyrejestrowanie z biuletynu jest możliwe w każdej chwili i można to zrobić, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej poniżej lub poprzez dedykowany link w biuletynie. Po odwołaniu się usunąć swój adres e-mail, do tego stopnia, że ​​wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie danych lub rezerwujemy wykraczające poza wykorzystania danych, która jest dozwolona przez prawo i które informują w niniejszej deklaracji.

Reklama e-mail bez rejestracji na newsletter i prawo do zgłaszania sprzeciwu
Kiedy mamy swój adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a nie zostały wypowiedziane przeciw, zastrzegamy sobie prawo, aby regularnie na podstawie § 7 ust. 3 UWG oferuje dla podobnych produktów, takich jak już zakupione do przesłania pocztą e-mail z naszego asortymentu. Ma to na celu ochronę naszego przeważającą część równoważenia interesów uzasadnionych interesów w komunikacji promocyjnej naszych klientów.
Możesz w każdej chwili sprzeciwić się użyciu twojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej poniżej lub za pośrednictwem dedykowanego linku w wiadomości e-mail, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami.

Biuletyn jest wysyłany w ramach przetwarzania w naszym imieniu przez dostawcę usług, do którego przekazujemy Twój adres e-mail.

Ten dostawca usług znajduje się w USA i posiada certyfikat Tarcza Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat może tutajbyć oglądane. Zgodnie z umową między USA i Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

5. Pliki cookie i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, wyświetlać odpowiednie produkty lub przeprowadzać badania rynku, stosujemy tak zwane pliki cookie na różnych stronach. Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów, które są w przeważającej mierze uzasadnione w interesie wyważenia interesów, w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z Art. 6 paragraf 1 p. 1 lit. f DSGVO. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu. Niektóre pliki cookie, które używamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. Po zamknięciu przeglądarki (tak zwane pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie). Czas przechowywania można znaleźć w przeglądzie w ustawieniach plików cookie Twojej przeglądarki internetowej. Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydował o ich akceptacji lub wykluczał akceptację plików cookie dla konkretnych przypadków lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu Pomoc każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć w odpowiedniej przeglądarce pod następującymi linkami:
Internet Explorer ™: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari ™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Chrome ™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
Firefox ™ https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-recognize
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/10.20/cookies.html

Nieakceptowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

O ile użytkownik wyrazi na to zgodę, zgodnie z Art. 6 paragraf 1 p. 1 lit. W ramach korzystania z Google Analytics (patrz poniżej) do celów reklamowych, ta strona używa tak zwanego pliku cookie DoubleClick, który pozwala rozpoznać twoją przeglądarkę podczas odwiedzania innych stron. Informacje generowane automatycznie przez cookie na temat odwiedzania tej strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Adres IP zostanie skrócony poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej przed przesłaniem w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Google wykorzysta te informacje do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z witryną. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Po wygaśnięciu i zakończeniu używania Google DoubleClick przez nas dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.
Google Double Click to oferta od Google LLC. (Www.google.de).
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat może tutaj być oglądane. Zgodnie z umową między USA i Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

W każdym momencie możesz cofnąć swoją zgodę, z przyszłym skutkiem, używając pliku cookie DoubleClick ten linkoff. Możesz także dołączyć do Digital Advertising Alliance poinformuj o ustawieniach plików cookie i dokonaj ustawień. Na koniec możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydował o ich akceptacji lub wykluczał akceptację plików cookie dla konkretnych przypadków lub ogólnie. Nieakceptowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

Wykorzystanie Google (Universal) Analytics do analityki internetowej
W przypadku analizy witryny ta witryna korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC (www.google.com). Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów, które są w przeważającej mierze uzasadnione w interesie wyważenia interesów, w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z Art. 6 paragraf 1 p. 1 lit. f DSGVO. Google (Universal) Analytics używa metod, które pozwalają analizować korzystanie z witryny, np. Pliki cookie. Automatycznie zbierane informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Aktywując anonimizację IP na tej stronie, adres IP zostanie skrócony przed przesłaniem w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics zazwyczaj nie jest łączony z innymi danymi dostarczanymi przez Google. Po zakończeniu i zakończeniu użytkowania Google Analytics przez nas dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat może tutaj być oglądane. Zgodnie z umową między USA i Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez Google, a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternatywnie, przeglądarka plug-in, można ten link kliknij, aby uniemożliwić śledzenie Google Analytics w tej witrynie w przyszłości. Plik cookie rezygnacji jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz ponownie kliknąć ten link.

6. Reklama za pośrednictwem sieci marketingowych

Remarketing w Google AdWords
Google Adwords promuje tę witrynę w wynikach wyszukiwania Google i na stronach internetowych osób trzecich. Jeśli wyrazisz na to zgodę, zgodnie z Art. 6 pkt 1 p. 1 lit. DSGVO, Google Remarketing Cookie zostanie ustawiony podczas odwiedzania naszej strony internetowej, która automatycznie włącza reklamy oparte na zainteresowaniach za pomocą pseudonimu CookieID i na podstawie odwiedzanych stron. Po wygaśnięciu i zakończeniu korzystania z remarketingu Google AdWords przez nas dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Wszelkie dalsze przetwarzanie danych odbywa się tylko wtedy, gdy masz zgodę Google, że aplikacja internetowa i historię przeglądania Google będzie połączony do swojego konta Google i wykorzystuje informacje z Twojego konta Google do personalizacji reklam, które w sieci zob. Są one rejestrowane w tym przypadku podczas stronie odwiedzenia naszej strony internetowej w Google, Google wykorzystuje swoje dane wraz z danymi Google Analytics do tworzenia list odbiorców remarketingu na różnych urządzeniach i zdefiniowania. Do swoich danych osobowych przez Google Analytics dane tymczasowo związane z Google w celu utworzenia grup docelowych.

Remarketing w programie Google AdWords to oferta firmy Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat może tutaj być oglądane. Zgodnie z umową między USA i Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę z przyszłym skutkiem, przekazując plik cookie remarketingowy ten linkoff. Możesz także dołączyć do Digital Advertising Alliance poinformuj o ustawieniach plików cookie i dokonaj ustawień.

7. Wtyczki mediów społecznościowych

Używanie wtyczek społecznościowych z Facebooka, Google, Twittera
Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe ("wtyczki") z sieci społecznościowych.
Jeśli odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Treść wtyczki jest przekazywana przez odpowiedniego dostawcę bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Poprzez integrację wtyczek dostawcy otrzymują informacje, że przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu lub nie jesteś zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer odpowiedniego dostawcy (prawdopodobnie w USA) i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany w jednej z usług, dostawcy mogą bezpośrednio przydzielić wizytę na naszej stronie do swojego profilu w odpowiedniej sieci społecznościowej. Jeśli wchodzisz w interakcje z wtyczkami, na przykład klikając przycisk "Lubię to" lub "Udostępnij", odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera dostawcy i tam przechowywane. Informacje będą również publikowane w sieci społecznościowej i wyświetlane tam Twoim kontaktom. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w optymalnym promowaniu naszej oferty zgodnie z Art. 6 para 1 p. 1 lit. f DSGVO.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez usługodawcę, jak również opcja kontaktu i związane z nimi prawa oraz opcje ustawień w celu ochrony prywatności, należy zapoznać się z polityką prywatności dostawcy.
http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Jeśli nie chcesz, aby sieci społecznościowe przypisywały dane zebrane za pośrednictwem naszej witryny bezpośrednio do Twojego profilu w odpowiedniej usłudze, musisz wylogować się z odpowiedniej usługi przed odwiedzeniem naszej witryny. Możesz całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek nawet za pomocą dodatków do przeglądarki. Z blokerem skryptów "NoScript" (http://noscript.net/).

8. Wysyłanie przypomnień oceny e-mailem

Jeśli wyrazisz zgodę na swoje zamówienie w lub po zamówieniu, zgodnie z Art. 6 pkt 1 p. 1 lit. Jeśli wydałeś DSGVO, użyjemy Twojego adresu e-mail jako przypomnienia do przesłania oceny twojego zamówienia za pośrednictwem naszego systemu oceniania.
Zezwolenie to można w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej poniżej.

9. Kontakt i twoje prawa

Jako ofiara masz następujące prawa:

 • zgodnie z Art. 15 DSGVO, prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie w nim określonym;
 • zgodnie z Art. 16 DSGVO, prawo do żądania natychmiastowej korekty błędnych lub uzupełnionych danych osobowych przechowywanych u nas;
 • zgodnie z Art. 17 DSGVO prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że dalsze przetwarzanie
  - korzystanie z prawa do wolności słowa i informacji;
  - dla wykonania zobowiązania prawnego;
  - ze względu na interes publiczny lub
  - dochodzić, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych
  jest wymagany;
 • zgodnie z Art. 18 DSGVO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile
  - prawidłowość danych jest kwestionowana przez Ciebie;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmówić wyginięciem;
  - nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub
  - wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 DSGVO;
 • zgodnie z Art. 20 DSGVO prawo do otrzymywania danych osobowych przekazanych nam w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu przez komputer formacie lub do żądania przesłania do innej odpowiedzialnej osoby;
 • zgodnie z Art. 77 DSGVO prawo do złożenia skargi do organu nadzoru. Ogólnie rzecz biorąc, można skontaktować się z przełożonym swojego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy do tego.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, ujawnienie, korekty, zablokowania lub usunięcia danych oraz cofnięcia zgody lub sprzeciwu wobec konkretnego wykorzystania danych, prosimy o kontakt bezpośrednio z informacji kontaktowych w naszym nadrukiem.

************************************************** ******************
prawo
W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe, jak wyjaśniono powyżej, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważania interesów, można sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego, można skorzystać z tego prawa w sposób opisany powyżej. Jeśli chodzi o przetwarzanie odbywa się w innych celach, masz prawo do odwołania się tylko w obecności przyczyn, wynikających z danej sytuacji, też.

Po skorzystaniu z prawa nie będzie przetwarzać dane osobowe dla tych celów, chyba że można udowodnić ważnych i uzasadnionych przyczyn dla przetwórstwa, które przewyższają swoje interesy, prawa i wolności, lub jeśli przetwarzanie ustalenia, wykonania lub obrony Zastrzega się roszczenia prawne.

Nie dotyczy to przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. Wtedy nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu. ************************************************** ******************


Polityka prywatności stworzony przy pomocy Trusted Shops Teksty prawne we współpracy z Prawnicy Wild Beuger Solmecke.


Nasz sklep internetowy korzysta z platformy Shopify Inc. ("Shopify").

Jeśli złożysz zamówienie w naszym sklepie, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Shopify. W tym celu Twoje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych są przesyłane do Shopify Data Center i przetwarzane.

Te dane są przechowywane i przetwarzane w celu obsługi i przetwarzania zamówień, uwierzytelniania, przetwarzania transakcji płatniczych i ulepszania usług Shopify.

Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków korzystania i prywatności Shopify, zobacz https://www.shopify.com/legal/privacy