â € <

anulowanie

Konsumenci mają czternastodniowe prawo do odstąpienia od umowy przy zakupie online. -

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny tej umowy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć Tage ab dem Tag, a następnie odesłać do Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. kapelusz.

------------

Aby skorzystać z prawa, trzeba

(Hifiteam Czesany GmbH, U podnóża Schlossberg 4, 8010 Graz, shop@hifiteam.at, Telefon: 0043-316822810, Faks: 0043-31682281041)

za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. -

Możesz skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, który nie jest obowiązkowy. ------------

Aby zachować okres odstąpienia, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia .-----------

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wybraliśmy wszystkie płatności, które od ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza oferowana przez nas standardowa dostawa) mieć)

spłacić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy.

W przypadku tej spłaty wykorzystamy tę samą formę płatności, jaka została użyta w pierwotnej transakcji,

chyba że uzgodniono inaczej z tobą; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za spłatę.

Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz natychmiast zwrócić lub przekazać nam towar, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. ----------------

Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku towarów, których ze względu na ich charakter nie można zwrócić pocztą, są to 35 EUR .-----------------------

Wystarczy tylko zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata wartości wynika z niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania transportu towarów.

    Prawo odwołania nie istnieje w następujących umowach:
  • Kontrakty na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja decyduje o indywidualnym wyborze lub ustaleniu przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.
  • (np. płótna, modele specjalne, towary specjalnie wykonane)
  • Umów na dostawę nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub oprogramowania komputerowego w szczelnym opakowaniu, czy uszczelka została usunięta po porodzie.
Wzór formularza odstąpienia:

(Jeśli chcesz, aby anulować zamówienia, wypełnij ten formularz i wysłać go z powrotem.)

- Do Hifiteam Czesany GmbH, am fusse des schlossberges, 4, 8010 Graz,

shop@hifiteam.at, Fax: 004331682281041

- Niniejszym informuję (y) Ja / My (*) wycofa się z moim / naszym (*) zawartą umowę na zakup następujących produktów (*) / świadczenie następujących usług (*)

- Data zamówienia (*) / odbioru (*)

- Nazwa / konsumentów (s)

- Adres / konsumenta (-ów)

- Podpis / konsumenta (-ów) (tylko z komunikatem na papierze)

- data

(*) Niepotrzebne skreślić.


anulowanie stworzony przy pomocy Trusted Shops Teksty prawne we współpracy z Prawnicy Wild Beuger Solmecke.

Informacje o rozwiązywaniu sporów online:

Komisja Europejska stanowi platformę dla rozstrzygania sporów internetowych (OS) http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znaleźć.
Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu rozwiązywania sporów. Jesteśmy w zasadzie gotowi do udziału w pozasądowym rozstrzygnięciu sporu.